Коледно тържество с участието на КОЛЕДАРЧЕТА от ЦДГ „РАДОСТ“

ПОКАНА
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността
кани всички студенти, преподаватели и служители
на Коледно тържество с участието на КОЛЕДАРЧЕТА
от ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“ – ГР. СВИЩОВ
на 19.12.2017 г. (вторник) от 10:30 ч.
в Заседателна зала „Ректорат“,
в СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“ – ГР. СВИЩОВ