Коледарчета от ДГ "Васил Левски" гостуват на 20.12.2016 г. в Стопанска академия "Д. А. Ценов"

ПОКАНА

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността

кани всички студенти, преподаватели и служители

на Коледно тържество

с участието на КОЛЕДАРЧЕТА

от ДЕТСКА ГРАДИНА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГР. СВИЩОВ

на 20.12.2016 г. (вторник) от 10:00 ч.

в кафе-клуб “Салве“, до Ректората

в СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“ – ГР. СВИЩОВ