Катедрите в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов избраха свои Алумни координатори

 

 

Във връзка с развитието на инициативата за по-тясно сътрудничество с възпитаниците на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, всяка от катедрите избра свой Алумни координатор. Основната им дейност ще се изразява в осъществяването на връзка с възпитаниците с цел сътрудничество във всички сфери на академичния живот.

 

Алумни координатори

Катедра

Алумни координатор

e-mail

Аграрна икономика

ас. д-р Явор Станев

y.stanev@uni-svishtov.bg

Бизнес информатика

ас. д-р Искрен Таиров

i.tairov@uni-svishtov.bg

Икономика и управление на туризма

ас. д-р Павлин Павлов

p.pavlov@uni-svishtov.bg

Индустриален бизнес и предприемачество

гл. ас. д-р Емил Николов

e.nikolov@uni-svishtov.bg

Контрол и анализ на стопанската дейност

гл. ас. д-р Надежда Цветкова

n.tsvetkova@uni-svishtov.bg

Маркетинг

гл. ас. д-р Радослав Йорданов

rado@uni-svishtov.bg

Математика и статистика

гл. ас. д-р Маргарита Шопова

m.shopova@uni-svishtov.bg

Мениджмънт

ас. д-р Станимир Славов

s.slavov@uni-svishtov.bg

Международни икономически отношения

ас. д-р Ивайло Петров

i.petrov@uni-svishtov.bg

Обща теория на икономиката

ас. д-р Елка Цонева

e.tsoneva@uni-svishtov.bg

Счетоводна отчетност

гл. ас. д-р Божидар Божилов

b.bozhilov@uni-svishtov.bg

Търговски бизнес

ас. д-р Галя Георгиева

g.georgieva@uni-svishtov.bg

Финанси и кредит

ас. д-р Петко Ангелов

p.angelov@uni-svishtov.bg