Кампанията на „Интеграл“ ще се проведе в Стопанка академия на 12.10.2016 г от 10:00 ч. до 14:00 ч. във фоайето на Факултетски корпус

 
Уважаеми колеги,
На 12 октомври 2016 г. (сряда) от 10:00 ч. до 13:00 ч. ИНТЕГРАЛ ще бъдат във фоайето на Факултетски корпус на СА "Д. А. Ценов".