Инициатива на Дирекция "Бюро по труда" - Свищов и СА "Димитър А. Ценов"


Уважаеми колеги,
Академичният център за кариерно консултиране и връзки с обществеността и Дирекция „Бюро по труда” – Свищов Ви канят да посетите изнесената Приемна на ДБТ Свищов, която ще бъде позиционирана в офиса на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността.

В нея, експерти от ДБТ ще Ви представят услугите, които предлага Агенция по заетостта и нейните териториални подразделения на търсещите работа лица, възможностите за работа/стажуване и придобиване на професионална квалификация/ключови компетентности, както в България, така и в Европа.

Заповядайте на 05.12.2016 г. от 11,30 часа в офиса на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността!