ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА за III курс по повод началото на очните занятия на новата 2021/2022


ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА за III курс по повод началото на очните занятия на новата 2021/2022 учебна година и разясняване на основните моменти в актуализирания Правилник за организацията на учебния процес в СА „Д. А. ЦЕНОВ”