ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА за I курс по повод началото на очните занятия на новата 2021/2022 учебна година

 

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА за I курс  по повод началото на очните занятия на новата 2021/2022 учебна година и разясняване на основните моменти в актуализирания Правилник за организацията на учебния процес в СА „Д. А. ЦЕНОВ”