Информационна среща със студентите, обучаващи се в първи и трети курс – задочна форма


АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО
кани
всички студенти, обучаващи се в задочна форма в първи и трети курс, да участват в

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА 
по повод началото на очните занятия на учебната 2019/2020 година и разясняване на новите моменти в актуализирания Правилник за организацията на учебния процес в СА „Д. А. Ценов”.

Срещата ще се проведе на 10.09.2019 г. (вторник) от 11.00 часа в 
аула „Проф. Д. Бъров“ (аудитория 1, Ректорат).

Очакваме Ви!