Информационна среща по проект „Предприемачеството – пряк път към успеха“АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
ПРИ СА „Д. А. ЦЕНОВ“
&
РУСЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА
в партньорство с
БЪЛГАРО-РУМЪНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


ВИ КАНЯТ

да вземете участие в информационна среща по
проект „Предприемачеството – пряк път към успеха“,
рег. № BG05M9OP001-1.23-0158-C01: Насърчаване на предприемаческата култура и стимулиране стартирането на самостоятелна
стопанска дейност,
която ще се състои на 20.11.2018 г. (вторник) от 15:00 часа в аудитория №10 „Акад. Иван Стефанов“ /ет. 3, сградата на Ректората/.

 

Повече за проекта:

  1. Виж прессъобщение - тук
  2. Изтегли постер на събитието - тук