Информационен ден за студентите-първокурсници в редовна форма на обучение от всички специалности

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА 

за всички студенти-първокурсници в редовна форма на обучение от всички специалности, ще се проведе
на 18 септември 2019 г. (сряда) в ауд. 1, Ректорат, от 11:00 ч. до 12:00 ч.
  • Приветствено слово и откриване на информационния ден
  • Запознаване на първокурсниците с организацията на учебния процес и услугите, оказвани от академичните центрове и административни звена
  • Въпроси към презентаторите