Информационен ден за студенти-първокурсници в редовно обучение


Програма
на информационен ден за студентите-първокурсници в редовна форма на обучение
17 септември 2018 г. (понеделник)

14:00-15:15 Запознаване на първокурсниците с организацията на учебния процес и услугите, оказвани от академичните центрове и административни звена
Участници:
  • Деканите на факултети
  • Катедра „Физическо възпитание и спорт“
  • Студентски съвет
  • Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността
  • Академичен компютърен център
  • Център за международна дейност
  • Отдел „Студентска политика“
  • Академична библиотека „Акад. Никола Михов“
  • Център за професионално обучение
  • Център за следдипломно и факултативно обучение
Аудитория 1, Ректорат – всички специалности

15:30 Среща на първокурсниците с преподавателите от катедрите, водещи специалността
Финанси – аудитория 16, Факултетски корпус
Застраховане и социално дело – аудитория 20, Факултетски корпус
Счетоводство и контрол – аудитория 63, Факултетски корпус
Стопански и финансов контрол – аудитория 3, Ректорат
Бизнес статистика и анализи – аудитория 71, Факултетски корпус
Маркетинг – аудитория 8, Ректорат
Управление на проекти – аудитория 2, Ректорат
Публична администрация – аудитория 2, Ректорат
Стопанско управление – аудитория 305, Учебен корпус „Запад“
Бизнес информатика – аудитория 401, Учебен корпус „Запад“
Международни икономически отношения – аудитория 5, Ректорат
Индустриален бизнес и предприемачество – аудитория 64, Факултетски корпус
Аграрна икономика – аудитория 26, Факултетски корпус
Икономика на търговията – аудитория 72, Факултетски корпус
Икономика на туризма – аудитория 10, Ректорат


16.00-17.00 Посещение на студентите-първокурсници в презентираните академични центрове и административни звена в Стопанска академия, както и в Академичния музей
Академични центрове и административни звена, Академичен музей в сградата на Ректората – всички специалности

ПРОГРАМА