Информационен ден - Кампания 2018

На 06.02.2018 г. в заседателна зала „Ректорат” от 11:00 ч. ще се проведе Информационен ден - Кампания 2018 – за представяне на новите възможности за финансиране на научноизследователски проекти и подпомагане на научната дейност в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.

Организатор: Институт за научни изследвания