Информационен ден - Кампания `2019


На 12.02.2019 г. в заседателна зала „Ректорат” от 13:30 ч. ще се проведе Информационен ден - Кампания `2019 – за представяне на новите възможности за финансиране на научноизследователски проекти и подпомагане на научната дейност в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.