Информационен ден - Кампания `2020


На 04.02.2020 г. в заседателна зала „Ректорат” от 11:00 ч. ще се проведе Информационен ден - Кампания `2020 – за представяне на новите възможности за финансиране на научноизследователски проекти и подпомагане на научната дейност в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.