ХVI ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 1 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.

1 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.
Откриване: 13:30 часа
Заседателна зала - Ректорат

ХVI докторантска научна сесия - 2023  ще се проведе присъствено в Стопанска академия и онлайн на 1 декември 2023 г. (петък).
Официално откриване:
13:30 часа в Заседателна зала - Ректорат и във виртуална зала  https://bbb.uni-svishtov.bg/b/yy3-xwq-irz

Заседание на секция I „Финанси, икономикс, застраховане и осигуряване“:
14:00 часа в Заседателна зала - Ректорат и във виртуална зала https://bbb.uni-svishtov.bg/b/tjc-hae-4pd

Заседание на секция II „Отрасли на икономиката, мениджмънт и маркетинг, стопанска отчетност“:
14:00 часа в Зала за провеждане на защити на дипломни работи онлайн и във виртуална зала https://bbb.uni-svishtov.bg/b/xa3-hra-dhm

Програма за провеждане на ДНС 2023 може да изтеглите ТУК.