Ефективни продажби и работа в екипТематични направления:
  • Стратегии за ефективни продажби.
  • Роля на екипите за ефективни продажби.

Контактна информация:
Катедра „Търговски бизнес“, доц. д-р Теодора Филипова, тел. 0882 403 433, e-mail: t.filipova@uni-svishtov.bg