Докторантската научна сесия – 2023

Уважаеми колеги докторанти и научни ръководители,
Докторантската научна сесия – 2023  ще се проведе на 1 декември 2023 г. (петък). Срокът за подаване на статии и студии за публикуване в Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти” (заедно с придружаващото становище от научния ръководител и решение на катедрения съвет) е 23 ноември 2023 г. (четвъртък).
Моля предложенията да бъдат в съответствие с изискванията на изданието, публикувани на сайта на Стопанска Академия – https://almanahnid.uni-svishtov.bg/default.asp?magazine=14