Докторантска научна сесия 2017

Уважаеми докторанти,
Уважаеми научни ръководители,
Уважаема академична общност,


На 30.11.2017 г. /четвъртък/ от 12:30 часа в Заседателна зала – Ректорат ще се проведе Докторантска научна сесия 2017.