До студентите, кандидати за практика, кандидат-работодатели, кандидат-ментори, академични наставници и екипа за управление от Стопанска академия

На Вниманието

на студентите, кандидати за практика, кандидат-работодатели, кандидат-ментори, академични наставници и екипа за управление на Проекта BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза 1“

на 04.10.2016 г. (вторник) от 17:30 ч. в аудитория № 1 в Ректората на Стопанска академия ще се проведе информационна среща, на която ще можете да получите подробна информация за Проекта BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза 1“.

Екип за управление на проекта при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов