ДЕН НА СТАТИСТИКАТА В СА “Д. А. ЦЕНОВ“

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“

КАТЕДРА „МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА“
 

ОРГАНИЗИРАТ

НА 19 ОКТОМВРИ 2019 Г.
 

ДЕН НА СТАТИСТИКАТА

Програмата включва:

¨ Кръгла маса „Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ЕSSPROS) – възможности за анализ на социалната защита в България” по Научноизследователски проект № 6-2019
Начало: 10:00 ч., Заседателна зала „Ректорат

¨ Публична лекция на тема: „Качеството на статистическата информация – теоретичен аспект, проблеми и предизвикателства”, лектор Цветозария Гатева, Началник на отдел „Статистически изследвания – Ловеч“, ТСБ Северозапад
Начало: 12:00 ч., Заседателна зала „Ректорат“

¨ Алумни среща на възпитаници на специалност „Статистика и иконометрия“, магистърска програма „Приложна статистика“ и магистърска програма „Статистическо бизнес консултиране“
Начало: 14:00 ч., Специализирана аудитория по статистика (ауд. 71, Факултетски корпус)

¨ Вечер на специалността

 

Събитията се посвещават на Световния ден на статистиката
 който се отбелязва ежегодно на 20 октомври