Дарителска кампания „Моята скромна лепта“

 

Дарителска кампания „Моята скромна лепта“ 

 

Уважаеми възпитаници, съмишленици и приятели
на Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов,

През настоящата 2016 година на 8-ми ноември Свищовската Алма матер отбелязва 80-годишнината от своето създаване. Това е знаменателна дата в историята на висшето ни училище, което през годините на съществуването си допринася за личностното изграждане на своите възпитаници, заемащи отговорни постове в административното и стопанското развитие на страната.

Всички Вие сте доказали с професионализма и квалификацията си високото качество на обучение, предлагано в Стопанска академия.

За отбелязване на юбилея Академичното ръководство организира поредица от събития: престижни научни, културни, обществени и студентски изяви: научни конференции, семинари, кръгли маси, изложби, концерти, спортни турнири и др. Чрез тях академичната общност, заедно със своите випускници, държавните институции и бизнеса, по подобаващ начин ще изрази удовлетворението и честта да бъде достоен следовник както на свещеното дело на своя Дарител – един достоен родолюбив българин и възрожденец, така и на множеството университетски учени, видни икономисти, бизнесмени, политици и общественици, оставили трайна диря в развитието на Академията.

Обръщаме се с покана към Вас да проявите съпричастност и подпомогнете като дарител осигуряването на инициативите, посветени на юбилейната годишнина, чрез целево дарение към Фондация „Ценов“:

Фондация „Д. А. Ценов“, Общинска банка АД – клон Свищов
BIC – SOMBBGSF; IBAN – BG10 SOMB 9130 1043 7291 01
Основание: „Дарение 80 г. СА „Д. А. Ценов“

Вашето съпричастие, волята Ви за подобен великодушен акт, са ярък белег не само за интелектуална и духовна щедрост, те са мяра за благодарната ни памет към делото на онези, първите, прозрели напред в бъдещето, посветили цялата си човешка и творческа енергия, таланта си, имането си, на каузата за въздигането и разцвета на българската просвета и култура.

В катаклизма на нелеките времена, които поставиха нашата Алма матер и академичния й състав пред изпитанието да работи двойно по-усилено за възстановяване и защитаване на доброто й име, като силна и единна институция с кадрови потенциал на европейско ниво, Вашата подкрепа и ненакърнимо доверие имат стократно по-голяма значимост.

Ние, днешните следовници от всички поколения, пренасяйки през годините историческото послание на нашия родолюбив съгражданин Димитър Апостолов Ценов, Ви дължим безкрайна признателност и уважение. Желаем Ви много здраве и творческа енергия, за да пребъде във времето Вашият благотворителен жест!
 

Доц. д-р Иван Марчевски,
                                                                       Ректор на СА „Д. А. Ценов“ - Свищов