Благодарствено писмо - АЛУМНИ


-------- Оригинално писмо --------

Тема:

благодарствено писмо

Дата:

Tue, 27 Sep 2016 13:36:19 +0300 (EEST)

От:

ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

До:

rectorat@uni-svishtov.bg

 

ДО

ДОЦ. Д-Р ИВАН МАРЧЕВСКИ

РЕКТОР НА

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

"Д. А. ЦЕНОВ"

ГР. СВИЩОВ

 

Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н О   П И С М О

 

 

          УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

 

          С настоящото писмо изразяваме благодарността си към Стопанска академия „Димитър А. Ценов” гр. Свищов по повод проведената другарска среща на випуск 1992 година, специалност "Икономика и управление на промишлеността".

Когато се завръщаш след 24 години на място, което е оставило трайна следа в живота ти и с което те свързват мили спомени, от особено важно значение е да бъдеш добре посрещнат.

          Организаторите на това топло посрещане направиха нашата среща вълнуваща и незабравима.

Благодарим на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността към СА "Д. А. Ценов" и по-конкретно на доц. д-р Николай Нинов и на ас. д-р Юлиян Господинов, които превърнаха в празник нашата среща.

          Използвам възможността да пожелая на целия академичен, преподавателски и административен състав на СА "Д. А. Ценов" гр. Свищов успешна 2016/2017 академична учебна година.

 

 

С благодарност:

Татяна Александрова -

председател на Алумни клуб

"Випуск 92 г. - спец. ИУП"