Бакалавърско обучение

Уважаеми студенти,
учебните занятия за зимен семестър на І, ІІ, ІІІ и ІV курс редовна форма на обучение в ОКС „Бакалавър”, ще стартират по програма на 19 септември 2016 година (понеделник).
За повече информация: