Алумни среща, публична лекция и дискусия на тема „Практиката на община Свищов при управлението на проекти“

Алумни среща, публична лекция и дискусия на тема „Практиката на община Свищов при управлението на проекти“ с гост лектор д-р Генчо Генчев - кмет, община Свищов.