Алумни среща на възпитаници от специалност „Стопански и финансов контрол“ випуск ‘2000


На 23.10.2021 г. от 15:00 ч. в ауд. 1 ще се проведе алумни среща на възпитаници на Стопанска академия по повод 21 години от дипломирането им в специалност „Стопански и финансов контрол“.