Алумни среща на "Счетоводство и контрол" (випуск 1999 г.)


Възпитаници на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ от специалност „Счетоводство и контрол“ Випуск 1999 г., ще проведат алумни среща и ще учредят алумни клуб на 06.10.2019 г. от 11:00 ч.