Академично тържество по случай откриването на новата 2019-2020 учебна година

Академичното ръководство и Студентският съвет на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

канят всички студенти, докторанти, преподаватели, служители, Алумни и приятели на висшето училище на

Академично тържество по случай откриването на новата 2019-2020 учебна година,

което ще се състои на 16.09.2019 г.(понеделник) от 11.00 часа в аула „Проф. Д. Бъров“ (аудитория 1, Ректорат).