АКАДЕМИЧНО ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ ОТКРИВАНЕТО НА НОВАТА 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТО
И СТУДЕНТСКИЯТ СЪВЕТ
НА СА „Д. А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ
КАНЯТ
всички студенти, докторанти,
преподаватели,
служители, Алумни и приятели на висшето училище на
АКАДЕМИЧНО ТЪРЖЕСТВО
ПО СЛУЧАЙ ОТКРИВАНЕТО НА НОВАТА 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА
Заповядайте на 17.09.2018 г. (понеделник) от 11:00 ч.
в аула „Проф. Д. Бъров“ (ауд. 1, Ректорат)