80 години Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - гр. Свищов

Уважаеми дами и господа,
Скъпи възпитаници и приятели на Стопанска академия,

През настоящата 2016 година на 8-ми ноември Стопанска академия „Димитър А. Ценов”  отбелязва 80-годишнината от своето създаване. Това е паметно събитие в историята на висшето ни училище, знаменателна дата, на която всяка година пред паметника на Дарителя ние  засвидетелстваме дълбоката си почит и се прекланяме пред безпримерното родолюбие и гениално прозрение на един велик българин, родолюбец и патриот - Димитър Апостолов Ценов.

Ето защо отбелязваме този ден с изконна историческа гордост за богатото наследство – материално и духовно, завещано ни от този изключителен човек, чието име блести сред плеядата радетели на народната пробуда, дарители и просветители.

Дарителят ни завеща нещо повече от висше училище. Той ни завеща кауза! Затова всички ние, които принадлежим на академичното семейство на скъпата ни Алма матер, имаме моралния дълг да благоговеем пред знанието и просветата, да посветим усилията си за възстановяване на доверието към Стопанска академия, да я превърнем в наша лична съдба. В катаклизма на нелекото време, оцелявайки с вяра и труд в мисията ни на достойни продължители на неговото дело, ще продължаваме да отстояваме позицията на академията като силна и единна институция с финансов и кадрови потенциал на европейско ниво.

Стопанска академия продължава напред и заслугата е на всички Вас, милеещи за нейното благо. Имаме необходимите предпоставки заедно да й върнем славата на лидер в образованието и науката. Имаме най-важното – мотивирани и мотивиращи преподаватели, научни авторитети, отзивчиви служители, отговорни личности, за които знанието, развитието и интересите на студентите са основна ценност и белег на висш професионализъм. В годините Академията създаде общност от над 140 хиляди възпитаници – нейни посланици, респектиращи със своите знания и постижения, пазещи и утвърждаващи доброто й име като средище на свободолюбието и творческата мисъл, като място, на което се гради бъдещето на България.

Във връзка с предстоящото  тържествено честване на 80-годишнината на висшето училище, което ще бъде на 8 ноември т.г., академичното ръководство на Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов е изготвило Академична програма за отбелязване на 80-годишния юбилей, в която са включени широка палитра научни конференции, семинари, кръгли маси, изложби, концерти, спортни турнири и др. С осъществяването на тази инициативи академичната общност подобаващо ще изрази гордостта и честта да бъде достоен следовник както на делото на своя дарител, така и на плеядата учени, видни икономисти и общественици, посветили цялата си творческа и човешка енергия,  таланта си, за съществуването и просперитета на нашата академия.

И нека този наш взаимен стремеж за нейния просперитет ни съпътства през времето, осмисляйки отговорността, че сме длъжници както на достойните ни предшественици, така и на младото  поколение, в чиито ръце е бъдещето на България.

                                                Доц. д-р Иван Марчевски,
                                                                       Ректор на СА „Д. А. Ценов“ - Свищов