50 години Студентски театър в СА „Д. А. Ценов“ - Свищов

 

Юбилейно тържество за честване на 50-годишнината на театъра, среща с предишни участници в състава, награждаване на бивши художествени ръководители и режисьори. Спектакъл на настоящия Студентски театър – „Какво да правим с виолончелото?” на Матей Вишниек, с художествен ръководител Добрин Тодоров, режисура – д-р изк. Сашо Петков.