27-ма студентска конференция на Катедра МИО

Катедра „Международни икономически отношения“ при Стопанска академия „Димитър Ценов“ - Свищов организира своята двадесет и седма поредна студентска научно-практическа конференция. Участници в конференцията могат да бъдат:

 • Настоящи студенти бакалаври, магистри и докторанти в български или чуждестранни висши училища, обучаващи се в икономически специалности с международна насоченост.

Тематични направления за доклади:

 • Международни инвестиции.
 • Международен туризъм.
 • Международен бизнес.
 • Международна интеграция и търговия.
 • Международно управление на хората.

Важни срокове*:

 • Краен срок за изпращане на заявка за участие и доклад: до 23 април 2023 г. (включително).
 • Изпращане на рецензия от организаторите: до 30 април 2023 г. (включително).
 • Срок за отразяване на бележките от рецензията и изпращане на окончателен доклад: до 7 май 2023 г. (включително).
 • Изпращане на одобрение от рецензентите на коригираните доклади: до 11 май 2023 г. (включително).
 • Провеждане на конференцията: 13 май 2023 г.
 • Публикуване на електронен сборник с доклади - юни 2023 г.

* Организаторите си запазват правото на промени в посочените срокове. В случай, че Организаторите решат да се съкратят/удължат сроковете, това ще бъде оповестено публично на страницата на конференцията.

За участие се допускат материали на български и английски език. Материалите се приемат само в електронен вид чрез формата за заявка в указаните на страницата на конференцията www.mioconference.eu срокове.
Одобрените за участие разработки се публикуват в електронен сборник с доклади, включен в Националния референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

За актуална информация посетете www.mioconference.eu