26-та студентска конференция на Катедра МИО

Катедра „Международни икономически отношения“ при Стопанска академия „Димитър Ценов“ - Свищов организира своята двадесет и шеста поредна студентска научно-практическа конференция. Участници в конференцията могат да бъдат:

 • Настоящи студенти бакалаври, магистри и докторанти в български или чуждестранни висши училища, обучаващи се в икономически специалности с международна насоченост.

Тематични направления за доклади:

 • Международни инвестиции.
 • Международен туризъм.
 • Международен бизнес.
 • Международна интеграция и търговия.
 • Международно управление на хората.

Важни срокове*:

 • Краен срок за изпращане на заявка за участие и доклад: 28 април 2022 г. включително.
 • Получаване на рецензия на доклада: до 5 май 2022 г.
 • Срок за отразяване на бележките от рецензията и изпращане на окончателен доклад: до 12 май 2022 г. включително.
 • Изпращане на одобрение на коригираните доклади: до 15 май 2022 г.
 • Провеждане на конференцията: 20-22 май 2022 г.
 • Публикуване на електронен сборник с доклади: юни 2022 г.

* Организаторите си запазват правото на промени в посочените срокове. В случай, че Организаторите решат да се съкратят/удължат сроковете, това ще бъде оповестено публично на страницата на конференцията.

За участие се допускат материали на български и английски език. Материалите се приемат само в електронен вид чрез формата за заявка в указаните на страницата на конференцията www.mioconference.eu срокове.
Одобрените за участие разработки се публикуват в електронен сборник с доклади, включен в Националния референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

За актуална информация посетете www.mioconference.eu