22-ра студентска конференция на катедра “МИО“

Катедра „Международни икономически отношения“ има удоволствието да покани своите студенти и докторанти за участие в 22-та научно-практическа конференция за обучаеми  в специалност „МИО“ на тема „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения“.

Конференцията ще се проведе на 27-29 април 2018 г. в База за обучение и отдих "Проф. д-р ик. н. Минко Русенов", с. Орешак, община Троян, област Ловеч.

Тематични направления:

  1. Международни икономически кризи.
  2. Международни инвестиции.
  3. Международен туризъм.
  4. Международен маркетинг.
  5. Международна интеграция и търговия.
Сроковете и условията за участие вижте на http://www.mioconference.eu/