Магистърска програма "Корпоративен мениджмънт"
/към специалност "Индустриален бизнес и предприемачество"/

Професионално направление: Икономика

Магистърска програма „Корпоративен мениджмънт” към катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” е разработена и стартира през октомври 2002 г. първоначално под наименованието „Индустриален бизнес” в дистанционна форма към Центъра за магистърско обучение. В нейния учебен план са включени дисциплини, осигуряващи на студентите базисни знания по икономика и специализирана професионална подготовка.

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.