Стопанска академия „Д.А.Ценов”
Център за следдипломно и факултативно обучение,
Сектор “Факултативно обучение”
5250 Свищов, ул. “Цар Борис  I” № 1, ет. 2
cfe@uni-svishtov.bg

Тел. 0882552520 - София Цолова (Секретар ФО и СО)
Тел. 0882552521 - доц д-р Христо Сирашки (Директор ЦСФО и ЦПО)