Финансово-счетоводен отдел
Валерий Александров

Валерий Александров

Главен счетоводител
Ана Кирчева

Ана Кирчева

Заместник главен счетоводител
Георги Кузманов

Георги Кузманов

Старши счетоводител
Дочка Колчева

Дочка Колчева

Старши счетоводител
Калинка Кръстева

Калинка Кръстева

Старши счетоводител
Маринела Маринова-Исмаилова

Маринела Маринова-Исмаилова

Старши счетоводител
Цветан Цветков

Цветан Цветков

Старши счетоводител
Виктор Лионов

Виктор Лионов

Организатор "Учебни технически средства" и началник склад
Емилия Петкова

Емилия Петкова

Отговорен счетоводител
Снежанка Ангелова

Снежанка Ангелова

Главен касиер
Венцислава Ангелова

Венцислава Ангелова

Счетоводител
Снежанка Ангелова

Снежанка Ангелова

Технически изпълнител