27.05.2004 г., Стопанска академия "Димитър А. Ценов" удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" Ясуйоши Ичихаши пълномощен и извънреден посланик на Япония в Р България.