31.10.2006 г., Стопанска академия "Димитър А. Ценов" удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" - Проф. Димитър Иванов - икономически съветник на президента на Р България.