27.05.2010 г., Стопанска академия "Димитър А. Ценов" удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" Ректора на Молдовската академия за икономически науки, гр. Кишинев, Република Молдова - Проф. д.ик.н. Григоре Белостечник.