Стопанска академия „Димитър А. Ценов” удостои с почетното звание „Доктор Хонорис кауза” проф. дфн Кръстьо Петков, председател на УС на Съюза на икономистите в България. На официална церемония в Свищовското висше училище, научната и обществена дейност на проф. Петков пред академичната общност представи зам.-ректорът по обучение и научни изследвания – проф. д-р Любен Кирев.


Кръстьо Петков е български учен и политик, чиято професионална кариера стартира в секция „Социология” на Научноизследователския институт по труда в София през 1968 г., веднага след завършване на висшето му образование. По-късно е бил университетски преподавател, директор на Института по социология на БАН, основател и първи председател на КНСБ, народен представител. Понастоящем проф. дфн Кръстьо Петков е председател на УС на Съюза на икономистите в България. Автор е на над 500 публикации. Сред признанията за неговата дейност в международен план е награждаването му с един от най-високите белгийски ордени „Командир на короната” от краля на Белгия.

Мотивите за решението на Академичния съвет за удостояване на проф. Петков с почетното звание „Доктор Хонорис кауза” на Стопанска академия, по време на тържествената церемония представи ректорът проф. д-р Величко Адамов. Част от мотивите са свързани с особените заслуги на проф. Петков към икономическата общност в България, утвърждаване авторитета на Стопанска академия в национален и международен мащаб, забележителните му научни постижения в областта на икономическата и социалната теория.

Преди да връчи почетните символи на новия Доктор Хонорис кауза –  дипломи в рамка, медал и плакет, ректорът подчерта, че освен виден учен проф. Петков е и приятел на Стопанска академия.     

По традиция, в чест на новия почетен доктор, Първи български хор изпълни „Многая лета”. Проф. Кръстьо Петков благодари на академичната общност в Свищов за оказаните му „висока чест и признание” чрез удостояването му със званието „Доктор Хонорис кауза” на Стопанска  академия.

Академичното слово, което новият почетен доктор изнесе бе на тема „Моите учители и партньори в науката и политиката (Седем истории с продължение)”.

С тази лекция, по нестандартен начин проф. Петков представи своите „учители” в живота и в науката, сред които са известни икономисти, високообразовани преподаватели, изследователи и политици с национална и международна известност. „Човекът, пред когото се прекланям е Махатма Ганди” – каза проф. Кръстьо Петков и завърши академичното си слово цитирайки неговата фраза „Истината е Господ”.

Официалната церемония за присъждане на почетното звание завърши с изпълнение на химна на Стопанска академия. Проф. Петков посети Академичния музей и положи подпис в летописната книга на Свищовското висше училище.