Стопанска академия „Димитър А. Ценов” удостои с почетното звание „Доктор хонорис кауза” ректора на  Донецки национален университет – проф. д-р ю.н. Роман Федорович Гринюк. Сред гостите на тържествената церемония по присъждане на почетното звание в Свищов бяха проф. д-р ик.н. Генадий Черниченко – декан на икономическия факултет и проф. д-р ик.н. Татяна Орехова – ръководител катедра „Приложна икономика” към Донецкия национален университет. На церемонията присъстваха и гости от Академията за икономически науки в гр. Кишинев, Молдова.


Номинираният за почетен доктор проф. Гринюк бе представен от председателя на Общото събрание проф. д-р Данаил Врачовски, който запозна аудиторията с  неговата научна и обществена дейност. Проф. Гринюк е член на работната група по въпросите на съдебната реформа към Президента на Украйна, член е и на научния Съвет на Министерството на образованието и науката, младежта и спорта. Сред получените множество номинации и отличия, е присъдената му премия през 2011г. за най-добри достижения в научно-изследователската дейност по проблемите на правните науки в Украйна. Основните направления на научните изследвания на проф. Гринюк са конституционното и комунално право. Той е автор на предложения в законите на Украйна за местно самоуправление, за политическите партии, за пълномощията на Върховната Рада на Украйна по правата на човека и др. Проф. Гринюк е автор на около 90 научни и 50 учебно-методически работи, има две лични монографии, съавтор е на редица учебни пособия.Сред мотивите за номиниране на проф. Гринюк за почетен доктор на Стопанска академия са заслугите му в двустранния научен и културен обмен между двете висши учебни заведения и научният му принос в областта на теорията и практиката. Почетните символи за званието „Доктор хонорис кауза” – дипломи в рамка и в тубус, и специален плакет с името си като почетен доктор на Стопанска  академия, проф. Гринюк получи от ректора  проф. д-р Величко Адамов. Представяйки решението на Академичния съвет за удостояването на госта с почетното звание, проф. Адамов подчерта, че между Стопанска академия и Донецкия национален университет има дългогодишно сътрудничество.


В чест на новия почетен доктор, Първи български хор изпълни „Многая лета”. Проф. Гринюк благодари за признанието и заяви, че за него е голяма чест да бъде почетен доктор на такова престижно и известно висше училище като Стопанска академия. В академичното си  слово на тема „Конституционната система на Украйна: проблеми и перспективи” гостът заяви, че двете държави си приличат по това, че все още са в търсене на най-ефективната система на държавно управление и на по-добрата избирателна система. Проф. Гринюк изрази увереност, че и България, и Украйна ще намерят най-оптималния конституционен ефект, който ще позволи на страните да се развиват по-добре икономически. Той подчерта, че такова сътрудничество в областта на науката, каквото съществува вече 15 години между Стопанска академия и Донецкия национален университет, дава много добър импулс в модела на ефективен образователен процес, който пък е предпоставка за икономическото развитие на една държава.

По традиция, официалната церемония за присъждане на почетното звание завърши с изпълнение на химна на Стопанска академия.Новият почетен доктор заедно с гостите от Украйна и Молдова посетиха академичния музей, където проф. Гринюк положи подпис в летописната книга на свищовското висше училище. Ректорите на Стопанска академия и на Донецкия национален университет поднесоха цветя пред паметника на Дарителя - Димитър Ценов.