Стопанска академия „Димитър А. Ценов” удостои с почетното звание „Доктор хонорис кауза” проф. д-р ик.н. Татяна Викторовна Орехова – ръководител катедра „Международен бизнес и приложна икономика” към Донецкия национален университет, Украйна. Сред гостите на тържествената церемония по присъждане на почетното звание бе и проф. д-р ик.н. Генадий Черниченко – декан на икономическия факултет към Университета в Донецк.


Научната и обществена дейност на проф. Орехова пред академичната общност в Свищов представи председателят на Общото събрание на Стопанска академия – проф. д-р Данаил Врачовски. Номинираната за почетен доктор проф. Орехова е зам.-декан на икономическия факултет при Донецкия национален университет по учебно-методическата работа. Сред преподаваните от нея  дисциплини са „Глобализация и световна икономика”, „Международен мениджмънт”, „Транснационални корпорации”. Има над 120 публикации, част от които са в специализирани и водещи издания на други държави, участвала е в повече от 50 международни научно-практически конференции и семинари. Проф. Орехова е член на експертна група към ООН, ръководител е на работни групи по разработка на Програмата и Концепцията за инвестиционно развитие на град Донецк и на Донецка област. Наградена е с Почетна грамота на Министерството на образованието и науката в Украйна, има Диплом за лауреат на Областния конкурс „Най-добър работник на годината – 2009” в сферата на образованието, през същата година получава и номинация за „Най-добър преподавател на ВУЗ-а”.


Проф. д-р ик.н. Татяна Орехова е инициатор и реализатор на поредица от съвместни проекти за международно сътрудничество на Донецкия национален университет с висши учебни заведения от различни държави, в т.ч. и Стопанска академия. През петнадесетгодишната история на сътрудничество между висшите училища в Донецк и Свищов са реализирани множество съвмести инициативи в различни направления. Сред тях са провежданите през последните 10 години ежегодни научно-практически конференции „Проблеми и перспективи на сътрудничеството между страните от Юго-Източна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество”, публикации на съвместни учебни пособия, студентски и преподавателски обмен.    


Решението на Академичния съвет за удостояване на проф. Орехова с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на Стопанска академия, представи по време на тържествената церемония ректорът, проф. д-р Величко Адамов. Той поясни, че сред мотивите за тази номинация са забележителния й принос в областта на икономическата теория и практика, и поддържането на съвместни проекти в областта на двустранното сътрудничество. Проф. Адамов връчи на проф. Орехова почетните символи за званието „Доктор хонорис кауза” – дипломи в рамка и в тубус, и специален плакет.

По традиция, в чест на новия почетен доктор, Първи български хор изпълни „Многая лета”. Проф. Орехова благодари за оказаните й „чест и доверие” чрез удостояването й със званието „Доктор хонорис кауза” на Стопанска  академия. Академичното слово, което тя изнесе  бе на тема „Украйна в съвременния модел на глобалната геоикономика”. Официалната церемония за присъждане на почетното звание завърши с изпълнение на химна на Стопанска академия.


Проф. Орехова посети Академичния музей и положи подпис в летописната книга на Свищовското висше училище, а непосредствено след това заедно с проф. Адамов поднесоха цветя пред паметника на Дарителя - Димитър Ценов.