Тържествената церемония по присъждане на почетното звание се състоя на 04.11.2011 г. в аулата на свищовската академия, където ректорът, зам.-ректорите и гостът бяха посрещнати с химна на Република България и студентския химн, в изпълнение на Първи български хор (ПБХ) „Янко Мустаков”. Гости на церемонията бяха придружаващите номинирания за почетното звание „Доктор хонорис кауза” от Тернополския национален икономически университет: проф. д-р ик.н. Евгений Васильевич Савельев, г-жа Олга Андреевска Юрий и проф. д-р Богдан Луцив.

Зам.-ректорът по студентска, информационна и социална  политика на Стопанска академия, доц. д-р Теодора Димитрова, представи внушителни по обем национални и международни признания за личностните и професионални качества,  научната и обществена дейност на проф. Юрий. „Сергей Илич Юрий е доктор на икономическите науки, професор е по звание и по призвание” – каза доц.Димитрова. Тя поясни, че проф.Юрий е почетен гражданин на гр.Тернопол, заслужил деятел на науката и член на Академията за икономически науки в Република Украйна, почетен професор е на Виенския международен университет, председател на научно-координационния съвет на Западния научен център в Украйна, член на клуба на ректорите в Европа, председател на Тернополския областен отдел на Националния олимпийски комитет и вицепрезидент на Федерацията по волейбол в Украйна. Проф.Юрий е автор на над 200 научни труда и консултант по изготвяне на бюджетния кодекс на Украйна, ръководител и участник по 19 научно-изследователски проекти с национално значение. Той е част и от ръководния екип на съвместен европейски проект между Тернополския Университет и висши учебни заведения от Германия, Холандия и Франция.

От 2002-ра година до сега, проф.Юрий е ректор на Тернополския национален икономически университет, където се обучават над 20 000 украински и чуждестранни студенти. През 2004г. е награден от Фонда за международни признания с орден „Св.Николай Чудотворец”, а през 2005 г. с почетна награда на Държавната данъчна администрация на Украйна. Министерството на образованието и науката в неговата страна награждава проф.Юрий с орден за научни постижения. С решение на президиума на Академията за икономически науки на Украйна през 2009г., проф. Сергей Илич Юрий е награден със златен медал за значителен личен принос в развитието на икономическата и научно-техническата сфери, и активна обществена дейност за благото и развитието на Украйна. Министерския съвет го удостоява с почетна грамота за значителен личен принос в икономическото развитие на Тернополска област, добросъвестен труд и висок професионализъм.

Представяйки проф. Сергей Юрий, доц. Димитрова припомни, че между Стопанска академия и Тернополския университет съществува успешно партньорство от над 20 години и двете висши учебни заведения имат множество пресечни точки. „Членуваме в сродни европейски институции, стремим се към постигането на сходни цели – самостоятелно и в сътрудничество, и партньорство. Изданията на Тернополския Национален икономически университет и на Стопанска академия са отворени за публикации на преподавателския състав от двете страни. Участията на наши представители в техни научни форуми и обратно са традиционни и подлежат на бъдещо разширяване и развитие” – каза доц. Димитрова. Тя подчерта, че Националният икономически университет в Тернопол е втория по продължителност на сътрудничество на свищовската академия след Финансовия университет към правителството на Руската федерация в Москва.

След представяне на основанията за номиниране на проф.Юрий за почетен доктор, доц.Димитрова сподели, че в поздравителен адрес, изпратен до ректора на Стопанска академия, посланика на Република Украйна в България Николай Балтажи, пожелава успешно развитие на българо-украинските отношения в областта на науката и образованието.

Ректорът на Стопанска академия, проф.д-р Величко Адамов, прочете съдържанието на почетния диплом и връчи символите на новия „Доктор Хонорис кауза” –  грамота, поставена в тубус и дипломите в рамка и специална подвързия, а хористите от ПБХ изпълниха „Многая лета” в чест на проф.Юрий. Новият почетен доктор благодари за оказаната му чест и по традиция произнесе академично слово, което бе на тема „ Финансите в глобалната икономика”.

След тържествената церемония проф.Юрий и придружаващите го членове на украинската делегация  посетиха Академичния музей. Ректорите на двете висши учебни заведения поднесоха цветя пред паметника на Дарителя Димитър Ценов.