Стопанска академия „Димитър А. Ценов” удостои с почетното звание „Доктор хонорис кауза” проф. д-р ик.н. Сергей Антонович Охрименко – ръководител Лаборатория „Информационна безопасност” на Молдовската икономическа академия в гр. Кишинев, Молдова. Сред гостите на тържествената церемония по присъждане на почетното звание бяха съпругата на номинирания професор – Татяна Охрименко и дъщеря им Марина.

Научната и обществена дейност на проф. Охрименко пред академичната общност в Свищов представи зам.-ректорът по студентска политика и академично развитие проф. д-р Теодора Димитрова. По думите й, номинираният за почетен професор на Свищовското висше училище е „професор по звание и призвание”, това е човек, за който България е втора родина, а Стопанска академия е втори дом, „човекът, който подпомогна изграждането не само на виртуален, но и на реален мост между Стопанска академия и Молдовската икономическа академия”.

Сергей Антонович Охрименко завършва висше образование през 1974 г. в Кишиневския политехнически институт, икономически факултет. Докторската си дисертация за получаване на научната степен доктор на икономическите науки защитава през 1995 г. пред Специализирания научен съвет при Финансовата академия при Правителството на Руската федерация.     

През 2001 г. проф. Охрименко застава начело на Лабораторията по информационна безопасност в Молдовската икономическа академия. За времето от тогава до днес под негово ръководство са проведени десет международни научни конференции, посветени на информационната безопасност, в които участват студенти, магистри и докторанти от Стопанска академия. Сред държавите, участвали в тези форуми са САЩ, Русия, Украйна, Швеция, Норвегия, Франция, Индия. Проф. Охрименко е организатор и участник във видеоконференцията „Информационна безопасност”, проведена между студенти от Стопанска академия и Молдовската икономическа академия.

Сергей Антонович Охрименко е професор в катедра „Кибернетика и икономическа информатика” и преподава дисциплини, свързани с проектиране на икономически информационни системи и информационна безопасност на бизнеса. Автор е на повече от 150 научни разработки сред които са монографии, учебник и учебни пособия, статии във водещи научни списания в различни държави. Инициира създаване на творчески колектив за написване на учебника „Въведение в информационния бизнес”, който получава официалния гриф и препоръките на Министерството на образованието на Русия по него да се обучават студентите от икономическите висши учебни заведения на Русия, Беларус и Украйна. Член е на експертната група към ЮНЕСКО „Формиране на съвременно информационно общество – проблеми, перспективи, иновационни подходи”, а също така е избран за вицепрезидент на Европейската Асоциация по безопасност.

При представянето на номинирания, проф. Димитрова подчерта, че с прякото участие на проф. Охрименко е сключен дългосрочен договор за сътрудничество между Молдовската икономическа академия и Стопанска академия. Той участва в редица съвместни проекти за международно сътрудничество между двете висши учебни заведения. Има значителен принос в организацията на международни научно-практически конференции, летните студентски училища, студентския обмен, съвместните публикации. Използвайки виртуални видео-технологии, проф. Охрименко организира и провежда двустранни докторантски сесии между Стопанска академия и Молдовската икономическа академия. Инициатор е за написване на съвместни научни статии и доклади заедно със свищовски преподаватели в областта на информационната безопасност.

Ректорът на Стопанска академия – проф. д-р Величко Адамов, връчи на проф. Охрименко почетните символи за званието „Доктор хонорис кауза” – дипломи в рамка и в тубус, и специален плакет. По традиция, в чест на новия почетен доктор, Първи български хор изпълни „Многая лета”. Проф. Охрименко благодари на академичната общност в Свищов за оказаните му „чест и признание” чрез удостояването му със званието „Доктор хонорис кауза” на Стопанска  академия. Академичното слово, което новият почетен доктор изнесе бе на тема „Сенчеста информационна икономика”.

Официалната церемония за присъждане на почетното звание завърши с изпълнение на химна на Стопанска академия.

Проф. Охрименко посети Академичния музей и положи подпис в летописната книга на Свищовското висше училище, а непосредствено след това заедно с ректора  поднесоха цветя пред паметника на Дарителя - Димитър Ценов.