Ректорът на Тернополския национален икономически университет в Украйна - проф. д-р ик.н. Андрей Игорович Крисоватий стана „Доктор хонорис кауза” на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. На официалната церемония, номинираният за почетен доктор бе посрещнат в аулата на свищовското висше училище с химна на Р България и студентския химн в изпълнение на Първи български хор.Сред гостите на тържествената церемония бяха Николае Миркович – депутат, член и секретар на Парламента на Румъния, председател на Комисия по отбрана и национална сигурност, Тудор Ангел – съветник на секретаря на Камарата на депутатите в Румъния, Георги Наков – почетен консул на България в Тимишоара и кмет на община Стар Бешенов, проф. д-р ик. н. Евгений Василевич Савелев – ръководител катедра „Международна икономика” и доц. Роман Циквас – ръководител катедра „Спорт” в Тернополски национален икономически университет, д-р по икономика Лариса Сидельникова – ръководител катедра „Данъци и бюджетна политика” в Херсонски национален технически университет.

Председателят на Общото събрание на Стопанска академия – проф. д-р Данаил Врачовски, представи  номинирания за почетното звание, неговата научна и обществена дейност.

От представената биография стана ясно, че проф. Крисоватий е много тясно свързан със Стопанска академия в своята научна и преподавателска дейност. Дори първата му публична изява на международно ниво е била в Свищов на конференцията през 1990 г. – само една година след като завършва висшето си образование с отличие по специалност „Ревизия и контрол” в Тернополския университет. Тясното сътрудничество на А.И.Крисоватий с учени от различни икономически специалности му позволява да разшири мащаба на научната си дейност. В науката той изследва проблемите на правното регулиране и организационното осигуряване на формирането и реализацията на данъчната политика на държавата.

През 2002г. проф. Крисоватий съвместно с авторски колектив на Стопанска академия „Д.А.Ценов” започва работа по издаването на монографията „Теория на финансите и политика на съвременната държава”. Специализирал е в Холандия, Дрезден - Германия, Виена - Австрия, изкарва стаж в Ню Йоркски университет. Автор е на повече от 140 научни статии и методически указания в обем повече от 180 печатни коли. От м.Април 2013г. проф. д-р ик. н. А. И. Крисоватий е избран за ректор на Тернополския национален икономически университет. Изповядва кредото: „Ние ценим миналото, но базирайки се на достигнатото, строим бъдещето”. Като част от  колектива на Тернополския университет, проф. Крисоватий повече от 20г. си сътрудничи със свои колеги от Стопанска академия. По думите на проф. Врачовски, номинирането на проф. д-р ик.н. А. И. Крисоватий за почетен доктор на Стопанска академия ще спомогне за по-нататъшно сътрудничество с „този забележителен украински университет”.


Решението на Академичния съвет за удостояването на госта с почетното звание представи на официалната церемония ректорът - проф. д-р Величко Адамов. Той поясни, че почетното звание се присъжда на проф. Крисоватий „за особени заслуги в двустранния научен и културен обмен между двете висши учебни институции, както и за заключителният му научен принос в областта на теорията и практиката на финансите”. Проф. Адамов връчи на новия д-р хон. кауза почетните символи – дипломи в рамка и в тубус, и специален плакет с името на проф. Андрей Крисоватий като почетен доктор на Стопанска  академия.

В чест на новия д-р хон. кауза, Първи български хор изпълни „Многая лета”. Проф. Крисоватий благодари за оказаната му чест и за възможността отново да се срещне с приятели от Свищовската академия.


Той изнесе академично слово на тема „Фискалните инструменти – макроикономическо регулиране”, като още в началото подчерта, че науката има въздействие върху реалната икономика. „Винаги съм твърдял, че практиката без наука е сляпа, а наука без практика е мъртва” – каза проф. Крисоватий. Той представи свои виждания относно данъчна политика, държавен дълг, приоритети в активността на Международния валутен фонд. В презентацията си гостът коментира и начините, по които  формални и неформални институции могат да влияят на макроикономическото регулиране.

По традиция, официалната церемония за присъждане на почетното звание завърши с изпълнение на химна на Стопанска академия. 


Новият доктор хонорис кауза и гостите от Румъния и Украйна посетиха академичния музей. Проф. Крисоватий и Николае Миркович положиха подписи в летописната книга на свищовското висше училище. Ректорите на Стопанска академия и на Тернополски национален икономически университет поднесоха цветя пред паметника на Димитър Ценов.