06.12.2010 г., Стопанска академия "Димитър А. Ценов" удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" Ректора на Одеския държавен икономически университет – Украйна - Проф. д. ик.н. Михаил Иванович Зверяков.