Председателят на Съюза на счетоводителите в България –  проф. д. ик. н. Иван Душанов Иванов, стана „Доктор хонорис кауза” на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. На официалната церемония за удостояването му с почетното звание, проф. Душанов бе посрещнат в препълнената аула на свищовското висше училище с бурни аплодисменти и под звуците на химна на РБ и на Стопанска академия, в изпълнение на Първи български хор.

Сред гостите на тържеството бяха проф. д-р Васил Янков – Ректор на Бургаски свободен университет, проф. д-р Стоян Стоянов – Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” и председател на Общото събрание на УНСС, Татяна Илева – председател на Софийската организация на независимите оценители в България, Иван Хитов – председател на Съюза на счетоводителите в гр. Плевен, членове на семейството на проф. Душанов. Личността на проф. Душанов, неговата научна и обществена дейност, пред свищовската академична общност представи ръководителят на катедра „Счетоводна отчетност” при Стопанска академия – проф. д-р Михаил Дочев.

Роден през 1928 г. в с.Калтинец, област Велико Търново, Иван Душанов завършва висше икономическо образование през 1953 г. в ВИИ „Карл Маркс” (сега УНСС), а през 1963 г. завършва и висше юридическо образование в СУ „Св. Климент Охридски”. През 1969 г. става доцент, през 1975 г. доктор на икономическите науки, а през 1978 г. – професор. Научните интереси на проф. Душанов са свързани с организацията и методологията на счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол,  съдебно-счетоводните и финансово-икономическите експертизи. Общият брой на публикациите му е 705, в това число учебници, научни доклади, монографии, статии и др. За своята активна научна и обществена дейност през годините, той е отличаван с множество награди. Сред отличията на проф. Душанов са орден „Кирил и Методий”, Международен юбилеен медал на Международната асоциация на счетоводителите, Почетен юбилеен медал „Лука Пачиоли” за активно участие в разработването и реализирането на световната теория и практика на счетоводната отчетност. 
От биографията на проф. Душанов става ясно, че той има голям принос и към развиваната в Свищов научна дейност. Сред реализираните съвместни инициативи при дългогодишното му сътрудничество с катедра „Счетоводна отчетност” при Стопанска академия са международни и национални научни форуми, изнасяне на лекции пред студенти. Проф. Душанов е научен редактор на учебници на членове на катедра „Счетоводна отчетност” и рецензент при хабилитации, научни публикации, защити на дисертации за придобиване на научни степени на преподаватели и от други катедри на Стопанска академия.    

Проф. д. ик. н. Иван Душанов Иванов е номиниран за „Доктор хонорис кауза” на Стопанска академия с решение на Академичния съвет, което представи по време на официалната церемония, ректорът – проф. д-р Величко Адамов. Той връчи на госта почетния диплом, в който се посочва, че почетното звание се присъжда на проф. Душанов „за особени заслуги към Стопанска академия „Д.А.Ценов”, в това число за изключително ценното му сътрудничество при повишаване квалификацията на преподавателските кадри от Академията и за забележителния му научен принос в областта на икономическата теория и практика”. Ректорът връчи на проф. Душанов грамота, поставена в тубус, медал и плакет „Доктор хонорис кауза на Стопанска академия”. Церемонията по връчване на почетните символи бе съпроводена с „Многая лета” в чест на новия почетен доктор, в изпълнение на Първи български хор.

В благодарствените си думи, отправени в писмен вид към ректора, Академичния съвет и своите колеги в Свищов, проф. Душанов изразява с вълнение своето признание, че именно Стопанска академия оценява творческата му, научна и преподавателска дейност. Споделяйки, че това събитие е едно от най-големите в творческия му живот, проф. Душанов заявява: „И сега – в този момент, приемайки присъденото ми почетно звание, отново съм с повелята на моята съвест и човешко достойнство да дам и в бъдеще – колкото мога, сили и разум за извисяване на високо престижното име и обществената положителна репутация на Стопанска академия”. 
Академичното слово, което изнесе проф. Душанов, бе на тема „Счетоводителят – основен фактор за финансовата дисциплина в предприятието”. По думите му,  счетоводителят като субект, който следва да организира и осъществява счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол в отчетната единица „е заемал във вековете, заема сега, и ще заема и в бъдеще централно място в историографията и в научните изследвания на представителите на икономическата мисъл – във всички етапи на развитието на човешкото общество: от първобитните форми и способи на организацията на общественото производство, до сега – епохата на космическите полети на човека в стремежа му да проникне в глъбините на Вселената”. В своята лекция проф. Душанов обобщи основните проблеми в организацията на счетоводната система на предприятието и очерта насоки за стабилизиране на тази система, целящи да превърнат „субективния фактор – счетоводителя в основен фактор за финансова дисциплина” сега, в условията на криза и предприемането на неотложни мерки за икономически възход.

След официалната церемония, гостите посетиха Академичния музей, където новият Доктор хонорис кауза на Стопанска академия положи подпис в почетната книга на висшето училище.

Проф. Душанов и ректорът поднесоха цветя пред паметника на Дарителя Димитър Ценов.