02.11.2005 г., Стопанска академия "Димитър А. Ценов" удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" Харалд Киндерман - пълномощен и извънреден посланик на ФР Германия в Р България.