25.09.2006 г., Стопанска академия "Димитър А. Ценов" удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" Димитрис Куркулас - пълномощен и извънреден посланик на Гърция в Р България, ръководител на Делегацията на Европейската комисия в България.