УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ
,

От името на програмния и организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в международната научно-практическа конференция „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА КОХЕЗИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК – ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“,
посветена на 85 години от създаването на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов
.

Конференцията ще се проведе под патронажа на Президента на Република България Румен Радев на 8-9 ноември 2021 г. в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов и паралелно онлайн в платформата Zoom.

Тематични направления
1. Финанси, икономикс, застраховане и осигуряване
2. Счетоводство, контрол, одит, статистика и математика
3. Мениджмънт, маркетинг, планиране, международна икономика, бизнес информатика
4. Отрасли на икономиката


Работните езици на конференцията са български, английски и руски.

Покана за конференцията може да изтеглите в: PDF формат,  JPEG формат (лице и гръб).